บริษัท จี ทรี เอส จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ช่วยในการประหยัดพลังงานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายในอาคารสูง โดยบริษัทมีอุปกรณ์ช่วยในการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำในอาคารสูง คือ Ball Cleaning System ความสะอาดท่อ Condenser อัตโนมัติ โดยใช้ลูกบอลยาง ชื่อ On Line Clean เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการศึกษา และพัฒนาระบบจากเทคโนโลยีต่างประเทศ โดยทีมวิศวกรคนไทยของบริษัทฯ โดยได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 508 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่มีสินค้าที่พัฒนา และผลิตโดยคนไทยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

         บริษัทฯ ได้จัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานจากหลายประเทศ เช่น ระบบป้องกันฟ้าผ่า, Surge Protection และ Grounding Solution ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ของ บริษัท LPI ประเทศออสเตเรีย ตลอดจนอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม AirPure เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ดับกลิ่นอับชื้น กลิ่นบุหรี่ และ การป้องกันการเกิดโรค Stick Building Syndrome ที่เกิดกับคนที่ทำงานในอาคารสูง นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยใช้แสงอินฟาเรด วิเคราะห์อุณหภูมิ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจวัดระดับความร้อนโดยใช้กล้องแสดงภาพอุณหภูมิด้วยแสงอินฟาเรดที่ทันสมัยรับรองจาก ITS คือ บริการ Infrared Thermography Survey

         บริษัทมุ่งหวังให้ทีมของ จี ทรี เอส ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัยทั่วไปที่ไม่ควรมองข้าม ด้วยเหตุผล อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบสูง และตั้งใจจริง ในการแก้ไขโดยทีมงานคุณภาพคนไทยที่อยากจะพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนไทยด้วยกัน เราเชื่อว่า คนไทย ยอมรับคนไทยด้วยกันเองได้ ด้วยการกลับมามองว่าเราจะช่วยกันทำอย่างไรให้ประเทศไทยก้าวหน้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย พัฒนาความคิด และพัฒนาประเทศด้วยความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากร บุคลากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่า และได้ประโยชน์สูงสุด

[Home] [News & Events] [Products & Services] [Reference Project] [Contact Us] [Request Info] [About Us]

 Powered and Designed By 9Hosting.com   © Copyright 2003 G3S Co., Ltd. All rights reserved.