ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้คือ (ภาพประกอบการทำงานของระบบ)
       Ball Collector Tank (ถังดักบอล)
       Pump (เครื่องสูบน้ำ)
       Ball Monitor (เครื่องนับลูกบอล)
       Buffer Tank (ถังดักบอล)
       Strainer (ไส้กรองบอลหลัก)

 

 

 

 

 โดยการใส่ลูกบอลยางลงไปใน Ball Collector (1) ซึ่งลูกบอลจะมีขนาดใหญ่กว่าท่อของเครื่องระบายความร้อนเล็กน้อย ระบบควบคุมจะส่งให้ Pump (2) ทำงานส่งลูกบอลจาก Ball Collector ผ่านไปยัง Ball Monitor (3) เพื่อนับจำนวนลูกบอลยางที่ผ่าน Ball Buffer Tank (4) ไหลผ่านเข้าสู่ท่อน้ำทางเข้า Condenser ของเครื่องระบายความร้อน

 ลูกบอลยางทั้งหมดจะไหลผ่านท่อใน Condenser แรงดันน้ำใน Condenser จะพัดลูกบอลยางไหลเข้าไปทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบตะกรัน ตะไคร่น้ำ ตะกอน ฯลฯ ที่เกาะอยู่ภายในท่อของคอนเดนเซอร์ จากนั้นแรงดันน้ำจะไหลพาลูกบอลยางออกจาก Condenser ไหลกลับเข้าสู่ Strainer (5) และไหลกลับเข้าสู่ Ball Collector (1) อีกครั้ง ด้วยแรงดันของน้ำในคอนเดนเซอร์

 เมื่อลูกบอลยางทั้งหมดกลับสู่ Ball Collector (1) หมดแล้ว ก็จะคอยรอบการทำงานต่อไปตามโปรแกรม  ซึ่งควบคุมโดยระบบ Micro Computer System โดยสามารถส่งลูกบอลทำความสะอาดได้บ่อยครั้งกว่าและต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียน้ำหรือสิ้นเปลืองไฟฟ้า  ประหยัดพลังงานประหยัดเวลา รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

 

 

 

 

 

         ระบบทำความสะอาดท่อแลกเปลี่ยนความร้อน (Condenser) ของเครื่องปรับอากาศที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Chiller) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งค่าพลังงานไฟฟ้า 7-10% ค่าบำรุงรักษาสารเคมี ลดเวลาหยุดเครื่องเพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อประสิทธิ-
ภาพให้กับเครื่องปรับอากาศ
         ระบบ Online Clean เป็นระบบที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับสถานประกอบการ อาคารสูง โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ ระบบมีขนาดกะทัดรัด ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง (Stainless Steel 304) ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
         เลิกการทำความสะอาดแบบเดิม ๆ 100% ติดตั้งใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศทุกขนาด 80 USRT - 1,000 USRT ขึ้นไป
         ท่านสามารถมีอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตโดยคนไทย ในราคาแบบไทย ๆ พร้อมข้อเสนอที่น่าสนใจมากมายให้ท่านเลือกตัดสินใจ

 

 

 Powered and Designed By 9Hosting.com   © Copyright 2003 G3S Co., Ltd. All rights reserved.